Ціна електроенергії на оптовому ринку

22.07.2022
436

Багато споживачі досі думають, що тарифи на комунальні послуги, зокрема електроенергію, встановлює і регулює держава. Насправді ж кінцева вартість енергоносіїв залежить від показника ринку і встановленого державою ліміту, ця цифра не постійна і змінюється кожен місяць.

На підсумкову вартість електроенергії в роздріб впливають:

— витрати на транспортування енергоносіїв;

— потужність і оптова ціна енергоносіїв;

— внутрішньосистемні витрати, включаючи надбавки постачальника.

Оптова торгівля електроенергією та її особливості

Основні операції з енергоресурсами проводяться на оптовому ринку. Одиницею виміру даного продукту є кіловат. Кожне підприємство платить за той обсяг кіловат, які використовували за встановлений період. Всі споживачі роблять попередні розрахунки на споживання даного товару, і розміщують замовлення на інші добу. Генератори працюють аналогічно, а саме надають інформацію про те, який обсяг електроенергії і за який часовий інтервал вони можуть зробити. Після аналізу цих параметрів розраховується кінцева вартість товару.

На ринку в першу чергу реалізується електроенергія, вироблена гідро – і атомними станціями. Дане рішення обумовлюється тим, що ці види енергоресурсів мають свої технологічні нюанси, які не дозволяють проводити розрахунок обсягу виробленого продукту.

Електрична потужність – показник, який пред’являється до станцій, які виробляють енергоресурси. Щоб виробляти встановлений обсяг електроенергії на годину, обладнання повинно постійно перебувати в робочому режимі.

Розрахунок показника потужності виконується за наступним алгоритмом:

— оператор вибирає часовий інтервал, в якому відбувалося найбільше енергоспоживання;

— робить розрахунок середнього показника потужності у встановлені години;

— примножує обсяг споживання на вартість її одиниці, зафіксованої на оптовому ринку.

Під транспортуванням енергоресурсів розуміється їх передача від виробника кінцевому замовнику. Вартість енергоносіїв безпосередньо залежить від напруги, одержуваного клієнтом від мереж.

Оптовий енергоринок являє собою спеціалізовану область обігу товарів. Його особливість у тому, що електроенергія є продуктом, який неможливо зберігати, тому вона повинна використовуватися відразу в момент її генерування. Даний аспект створює деякі обмеження для вільної реалізації енергоресурсів.

Конкурентна вартість електроенергії на оптовому ринку

Даний показник формується виходячи з вартості виробленої електроенергії, купленої постачальником на оптовому ринку. Різниця між ними в кінцевій вартості для замовника може змінюватись в межах 15-30%.

На оптові ціни впливає попит на енергоспоживання і пропозицію на ринку. У даній ситуації існує пряма залежність між показником споживання та його вартість у встановлений час. Кінцева вартість енергоспоживання для підприємства визначається, виходячи з обраного графіка роботи.

Для діючих підприємств сьогодні гостро стоїть питання зменшення собівартості товарів. Даної мети можна досягти тільки в тому випадку, якщо знизити витрати на електроенергію. Після того, як організації отримують доступ на оптовий енергоринок, вони можуть за рахунок виключення надбавки постачальника зменшити ціну електроенергії, а разом з нею і собівартість своїх товарів.

На оптовому ринку ціна електроенергії для всіх замовників різна. Підприємство, яке прийняло рішення стати частиною оптової комерційної структури, може територіально належати до того сегмента ринку, де ціна енергоносіїв нижче тієї, яку пропонує постачальник гарантує.

Входження на оптовий енергоринок дозволить грамотно здійснювати планування споживання продукту, чого не можна зробити при роботі з гарантує постачальником. Навіть якщо немає істотних відмінностей між цінами, які пропонують оптовий ринок і постачальник гарантує, вихід на ринок надає замовнику деякі можливості по частині зниження вартості однієї одиниці потужності.

Рішення про вихід на оптовий енергоринок приймати потрібно обдумано, і лише після проведення попередніх розрахунків, а також аналізу отриманих показників.

Залишити відповідь

Войдите или заполните поля ниже. Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *


Курс популярних валют

Цінні метали